Dansani historia
Tippsa en vän

Badrummet har sysselsatt Dansani i över 25 år

DANSANI etablerades som en enskild firma av Thomas Bjerrum 1983. Då fanns det bara en anställd och produktion av badrumsmöbler ägde rum på den begränsade ytan av 14 m2. Ett år senare flyttade företaget till större lokaler, och fick efter den tidens mått en stark position på den inhemska marknaden.

När företaget fick mer produktionsyta och kapacitet utvidgades exporten till hela Skandinavien, där de första dotterbolagen etablerades i Norge och Sverige. Senare har exporten utvidgats till att omfatta många länder i hela Europa.

Under 1997 byggde Dansani en ny, modern fabrik. Och med en senare expansion, har företaget idag över 20 000 m2 av produktionsanläggningar förutom förvaltningsbyggnaden på huvudkontoret i Haderslev, Danmark.

I dag sysselsätter DANSANI mer än 200 medarbetare inom landet och utomlands. Exporten omfattar mer än 20 länder. Efter företagets 25-årsjubileum 2008 har ett generationsskifte inletts.