Tippsa en vän

Mot framtida mål med gemensamma ansträngningar

VISION
Vi kommer att uppskattas för att skapa värde för våra kunder genom att leverera marknadsorienterade och högkvalitativa produkter till konkurrenskraftiga priser

UPPGIFT
Med utgångspunkt i den skandinaviska traditionen av design, kvalitet och funktion, tillverkar och marknadsför vi produkter för badrummet
Våra gemensamma ansträngningar på strategiska fokusområden, färdigheter och värderingar innebär att vi kan fullfölja vårt uppdrag med framgång - för våra kunder och oss själva.

VÄRDERINGAR
Glädje - Respekt - Mod
Våra värderingar är motorn och utgångspunkten i allt vi gör: Vi visar glädje för både kollegor, kunder och leverantörer. Vi respekterar individen, vår omgivning och miljö. Vi har modet att utvecklas och förändras, och ifrågasätter det "vanliga".

KOMPETENS
Yrkesmässigt - Organisatoriskt - Mänskligt
Grunden för vårt val av strategiska fokusområden är vår mångåriga erfarenhet som utvecklare, tillverkare, leverantör och samarbetspartner. Vår yrkesmässiga, organisatoriska och mänskliga kompetens innebär, att vi agerar ärligt och trovärdigt, med ärliga material och tillverkar ärliga produkter.

STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN
Starka kundrelationer - Marknadsorienterad produktutveckling - Problemfri leveranskedja
Vi har engagerat oss i: Att förstå och leva upp till marknadens och våra återförsäljares behov. Att fokusera mer på våra kunders försäljning i butiken än vår egen försäljning till dem. Att stödja och hjälpa till att utveckla varje återförsäljares företag, att vara lätta att göra affärer med och aktivt hjälpa våra kunder till framgång.