• Hem / 
  • Calidris ekfaner

Calidris ekfaner och ytbehandling

Alla trästycken för Calidris faneras med massiva träkanter av ekfaner. Det ger jämnare kvalitet, elegant ådring och strukturförlopp samtidigt som det skapar en stabil träskiva som är mindre benägen att svikta än helt massivt trä. Massivt trä är ett levande material som påverkas av varierande luftfuktighet och temperatur. Om man vill ha massivt trä som är stabilare måste det limmas ihop av många mindre stycken.

Vi har valt att använda ekträ - ett vackert ekfaner med tydlig ådring och struktur. Det finns en naturlig variation mellan olika träd som beror på om faneret ligger tätare mot stamkärnan eller barken och var trädet har vuxit. Trädet suger upp mineraler från jorden som avsätter sig som en mörk botten i träets ådring, s.k. mineralstrimmor, som varierar beroende på växtplatsen. Den naturliga variationen är en kvalitet och det som främst skiljer en naturprodukt från industriella imitationer som folie, laminat och melamin. Det innebär också att produkter som beställs senare kan ha avvikande färg men färgskillnaden kommer att minska över tid med exponering för solljus.

Vad är ekfaner?

Ekfaner är 0,4 mm tunna remsor av trä som under tryck limmas på en träfiberskiva. Träfiberskivan slipas ner till 15 mm så att det färdiga stycket blir 16 mm. Allt trä för Calidris kommer från hållbart skogsbruk inom EU. 95-98 % av träet kommer från Kroatien.

 

Faneret sorteras i olika kvaliteter från A till D och Dansani använder bara ekfaner med A-kvalitet till framsidan av fronter och stommar och B-kvalitet till synliga sidor på baksidan av fronter och invändigt i skåp.

A-kvalitet består av

Främst kvartsskuret ekfaner, som skärs vinkelrätt mot ådringens struktur i träet och ger en ådring med linjär och enhetlig struktur. Det får finnas friska kvistar upp till Ø6 mm, vilket innebär att det inte finns någon form av sprickor i träet. Fanerblad med bredd 60-120 mm limmas ihop på kanten.

B-kvalitet består av

En blandning av kvarts- och planskuret faner, som skärs parallellt med träets tvärsnitt och ger ådringens struktur större variation och ett mönster som kallas för ”pyramidmönster”. Det får finnas fasta kvistar upp till Ø15 mm, vilket innebär att det får finnas en spricka, men inga strukturella brott i ett ekfaner kring kvisten. Fanerblad med varierande bredd sammanfogas med en limtråd i sicksack på baksidan.

Färgvarianter

Vi har ett mycket stort utbud med 6 olika färger för ekfaner, som alla tonas ut från samma råfaner, som vi förvarar i ett s.k. ”mörkrum” för att undvika förändringar genom påverkan från solljus. För varje order som placeras skickas de relevanta komponenterna till vår partner, som färgar och betsar ytorna enligt våra anvisningar. Det ger fem veckors leveranstid, men garanterar att vi har kontroll både över det råa ekfaneret och slutresultatet samtidigt som vi kan erbjuda ett brett sortiment med många färger.

Eller kan du göra något helt annat och välja exakt den färg som du vill ha och få ett unikt och vackert genomfärgat fanér.