CSR

Leverantörer

Dansani "Code of Conduct" är en uppsättning spelregler för samarbetet mellan Dansani och våra leverantörer. Vår "Code of Conduct" bygger på kärnkonventionerna i ILO: s förklaring om grundläggande arbetstagares rättigheter, och vi förväntar oss att våra leverantörer följer dem.

Läs mer

Samhälle

Dansani fokuserar på företagens samhällsansvar på alla områden.Det sträcker sig från valet av material och råvaror till våra interna företagsprocesser och den sociala arbetsmiljön inom företaget till leveransen av våra produkter. Vi har utarbetat en miljöpolicy som vi följer i våra ansträngningar att minimera miljö-och klimatpåverkan.

Läs mer

hållbarhet och miljö

Dansani specialiserar sig på att utveckla, tillverkar och marknadsför produkter för badrummet. Samtidigt som vi håller fast vid vår mer än 40-åriga tradition av kvalitet och skickligt hantverk, kommer vi, med utgångspunkt i god affärsetik, att bygga vidare och kontinuerligt värdera och stärka våra miljö- och klimatinsatser.

Läs mer

Medarbetare

Dansani strävar efter att skapa en arbetsmiljö präglad av hög arbetsglädje och lägger stor vikt vid medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Detta mål uppnås genom att upprätthålla en hög nivå av säkerhet på arbetsplatsen, visa omsorg om varje individ och aktivt arbeta för att förbättra företagets övergripande hälsa och säkerhet. Det inkluderar att erbjuda hälsoundersökningar, sträva efter att minska antalet arbetsrelaterade olyckor, minska användningen av kemikalier och förebygga skador orsakade av monotona rörelser.

Läs mer

FN:s globala mål

Dansani anpassar sin strategi efter FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vi har fastställt fyra mål som gör det möjligt för oss att bidra globalt på bästa möjliga sätt och vi engagerar oss kontinuerligt i flera av dessa mål.

Læs mere