Deklarationer

Dansanis deklarationer och dokumentation

FÖRKLARING AV PRESTANDA (DOP, DECLARATION OF PERFORMANCE)


Washbasins
Shower enclosures


POP-ÄMNEN (PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS)

General declaration


REACH

General declaration


CE-MÄRKING

Washbasins
Shower enclosures


KVALITETSSTANDARD

Mirrors/mirror doors
Porcelain washbasins


CLP REGULATION

General declaration


ROHS REGULATION

General declaration