Hållbarhet och miljö

Hållbarhet är något, vi alla måste tänka på i vår vardag. Badrummet är ett av de rum, där det går åt mest energi i ditt hem, så det är ett bra ställe att börja på, när du vill leva mer hållbart.

Hållbarhet - när ansvar är en plikt

På Dansani ser vi det som en självklarhet att ta ansvar för miljön. Därför har vi tagit flera initiativ som bidrar till att minska belastningen på miljön. Ett sådant exempel är, att allt träfanér kommer från hållbart europeiskt skogsbruk. Och vi har generellt en tydlig och effektiv politik i förhållande till återvinning och att minska spill i produktionen.

Hållbarhet handlar dock inte bara om miljön. Därför fokuserar vi också på, att vi som arbetsgivare agerar etiskt korrekt i förhållande till arbetsmiljö och rättigheter. Och detta gäller inte bara internt. Vi väljer noggrant våra leverantörer utifrån hur de bedriver sin verksamhet både miljömässigt och i fråga om arbetsvillkoren bland de anställda.

Miljö, hållbarhet och klimat

Dansani utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för badrummet. Samtidigt som vi håller fast vid vår mer än 40-åriga tradition av kvalitet och gott hantverk, kommer vi, med utgångspunkt i god affärssed, att bygga vidare och ständigt värdera och stärka våra miljö- och klimatinsatser.

Vi vilL

  • Utforma våra produkter så att deras miljöpåverkan vid tillverkning, användning och kassering blir minimal.
  • Använda råvaror, vatten och energi effektivt för att minska vår påverkan på miljön.
  • Begränsa utsläpp och avfall från våra verksamheter.
  • Upprätthålla höga säkerhetsnormer för våra anställda och främja en ansvarsfull inställning till miljö inom våra verksamheter.
  • Samarbeta med våra leverantörer, kunder och andra samarbetspartners för att uppnå bättre miljöstandarder.
  • Fortsätta att vara uppmärksamma på nya möjligheter för att förbättra de miljömässiga kvaliteterna av våra produkter och produktionsmetoder utöver vad som vanligen förväntas.

MILJÖ & HÅLLBARHET I PRODUKTER

Så vad gör vi konkret för att hjälpa dig att göra det mest hållbara valet när det gäller badrumsmöbler?

Till att börja med fokuserar vi bara på lösningar som uppfyller våra höga kvalitetskrav - eftersom hållbarhet också är ett mål på vägen mot en mer hållbar produkt.

Det är därför vi erbjuder 10 års garanti på alla våra möbler. Dessutom är det naturligtvis också möjligt att reparera eller byta ut enskilda delar som ytterligare kan förlänga möbelns livslängd. Det kan till exempel vara ett elektroniskt drivdon för lampan i lådan eller en skadad lådfront.

Men det finns naturligtvis även andra faktorer som spelar in. Låt oss titta på de olika sortimenten och produktkategorierna ur ett hållbarhetsperspektiv så att du kan fatta ett välgrundat beslut.

Calidris med fanerad front
Calidris med slät front

EXKLUSIV CALIDRIS & MILJÖN

Calidris möbler består av två olika typer av träpaneler - den fanerade fronten är lagd på spånskiva och den släta fronten är en lackerad MDF-skiva. Det mer hållbara valet här är den fanerade fronten på spånskiva. Här består spånskivan till 2/3 av återvunnet trä. Detta gäller även bänkskivor och hyllor av trä.

Allt nytt trä som används i skivorna till Calidris möbler kommer från hållbart skogsbruk inom EU. 93% av allt trämaterial i våra möbler är certifierat med full spårbarhet, och målet är naturligtvis 100%. 

DANSANI ÄR SPÅRBARHETSCERTIFIERAD ENLIGT PEFC

Dansani A/S är nu PEFC Chain of Custody-certifierad. Genom att köpa PEFC-certifierat trä stöder vi en hållbar förvaltning av skogar globalt.
 
År 2024 kommer vi att kunna erbjuda alla våra sortiment som PEFC-certifierade, och redan nu finns ett antal av våra Mido+ badrumsmöbler tillgängliga som PEFC-certifierade. Det gäller Mido+ i färgerna Warm oak, Pine grey, Grey matt och Black structure.

Luna-möblerna har 2 typer av ytbehandlingar beroende på inredningen
A YOU Urban-möbler med frontpaneler tillverkade av 2/3 återvunnet trä

YTORNA I YOU & LUNA

Stommen i alla Luna-möbler (med undantag för de med integrerade handtag) är melaminbelagd spånskiva, och detsamma gäller för alla Luna-fronter i trädekor. Luna bänkskivor i trä är också tillverkade av spånskiva - de är bara laminatbelagda. För YOU är det samma sak för alla stommar och alla fronter i YOU Urban.

Dessa melaminbelagda spånskivor, som utgör majoriteten av toppskivorna i både YOU- och Luna-sortimenten, består till 2/3 av återvunnet trä. Den del av gamla spånskivor som inte kan återanvändas i tillverkningen av nya spånskivor bränns för att skapa energi till produktionen, så inget går till spillo. 

HÅLLBARHET I TVÄTTSTÄLLET?

Vilket tvättställ ska du välja när du vill vara hållbar? På Dansani har vi några bra förslag.

När det gäller de vackra Silestone® tvättställen och bänkskivorna återvinns 20% av materialet, 99% av det vatten som används i produktionen återvinns och elen kommer från 100% förnybara energikällor, så vi har att göra med en leverantör för vilken miljöhänsyn är av största vikt. Silestone® tillverkas i Spanien.

Porslinstvättställ är de vanligaste tvättställen och de är hållbara och långlivade och kan granuleras och användas som vägfyllning eller andra användningsområden utan risk för urlakning av farliga ämnen - och kan också återvinnas för att göra nya tvättställ,
förutsatt att det finns ett returprogram. Dansanis diskbänkar kommer från Kina, Italien och Turkiet.

Mido+ är godkänd för användning i Svanenmärkta byggnader

GODKÄND FÖR SVANENMÄRKT BYGGNATION

Flera av våra möbelserier är godkända för användning i Svanenmärkta byggnader enligt kriterierna generation 3. Detta gäller serierna Mido+, Luna & YOU

LÅNG LIVSLÄNGD ÄR MER HÅLLBART

För Match-duschar använder vi ett bra och starkt 6 mm säkerhetsglas med den slitstarka och miljövänliga EasyCare-behandlingen, och för de större XXL-duschlösningar går vi upp till 8 mm säkerhetsglas. Ett starkt glas håller i många år, och vårt glas är dessutom testat och uppfyller kraven i EN 4428:2015 & EN12150, inklusive stabilitet och härdning.

MILJÖ I DUSCHLÖSNINGAR

Profilerna i båda duschserierna är tillverkade av en stark aluminiumlegering och består till 25% av återvunnet aluminium. Detta ger otrolig livslängd, funktionella och designmässiga fördelar, och aluminium kan återvinnas nästan i det oändliga.
Dansani Corona oval spegel

LJUS, SPEGLAR OCH MILJÖHÄNSYN

Alla Dansanis ljuskällor är högkvalitativa, energibesparande LED-lampor som har en livslängd på 20 år vid 4 timmars daglig användning. Och när lampan är tänd för sista gången kan du enkelt ta isär den för miljövänlig och korrekt sopsortering. Dessutom begränsar vi innehållet av kemikalier och farliga ämnen i all vår elektriska utrustning.

 Alla Dansanis speglar är av hög kvalitet och har därför lång livslängd.

MILJÖ I FÖRPACKNINGEN

Dansani har en arbetsgrupp som arbetar med att utveckla och utvärdera alla våra förpackningar med hållbarhet i åtanke.

Senast har gruppen introducerat cellofan som ersättning för polystyren. Det innebär att vi successivt fasar ut polystyren med återvinningsbar cellofan i alla våra förpackningar.

Samtidigt minskar vi användningen av plast i förpackningar för speglar och duschväggar.  

HÅLLBARHETSÅTGÄRDER: PRODUKTION

Under 2023 installerade Dansani solpaneler på taket till våra produktionshallar. Systemet kan producera upp till hälften av den el som används i både produktion och administration. Vi har ökat isoleringen och minskat värmeförbrukningen i våra lager, och vi återvinner värme i våra produktionshallar. Dessutom minskar vi energislöseriet för produktionsmaskinerna.

AVFALLSSORTERING I PRODUKTIONEN

På Dansani har vi gått från att sortera 8 typer eller fraktioner av avfall till 16 typer. Det innebär att vi sorterar ännu mer i material som kan återvinnas och därmed minskar mängden restavfall avsevärt. Det innebär att 95% av allt avfall kan återvinnas.
Miljöinitiativ inom förvaltningen

MILJÖINITIATIV PÅ KONTORET

Det är inte bara i vår produktion som vi tittar på sätt att minska vår energiförbrukning, utan även i vår administration. Här har vi installerat rörelsesensorer som minimerar elanvändningen för belysning av kontorslokaler och utställningar, och vi ser till att stänga av datorer och datorskärmar när de inte används.

Vi håller också ett vakande öga på vår värmeförbrukning och kontrollerar våra system och temperaturer på de olika kontoren.