Naturen inviteras att komma inomhus

I de nordiska länderna, har vi alltid haft en tradition med synligt trä i inredningen, men badrummen har ofta varit mer i vitt och kliniska. Idag har vi i hög grad bjudit in naturen i badrummet, vilket man kan se på möblerna, där trä, struktur, material och bearbetning återigen står i centrum.

Inred ditt nya badum med trä och struktur

Hitta produkter »