Vill du reklamera en produkt, som du har mottagit från oss?

Om du vill reklamera en produkt måste du kontakta återförsäljaren där du köpte varan. Om återförsäljaren t.ex. inte längre finns, eller om du inte vet var den är köpt, kan du kontakta oss direkt här: