Product added to basket

 • Dansani SE Logo

Om Dansani - CSR

Miljö

Miljö, hållbarhet och klimat

Dansani utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för badrummet. Samtidigt som vi håller fast vid vår mer än 30-åriga tradition av kvalitet och gott hantverk, kommer vi, med utgångspunkt i god affärssed, att bygga vidare och ständigt värdera och stärka våra miljö- och klimatinsatser.

Vi vill

 • Utforma våra produkter så att deras miljöpåverkan vid tillverkning, användning och kassering blir minimal.

 • Använda råvaror, vatten och energi effektivt för att minska vår påverkan på miljön.

 • Begränsa utsläpp och avfall från våra verksamheter.

 • Upprätthålla höga säkerhetsnormer för våra anställda och främja en ansvarsfull inställning till miljö inom våra verksamheter.

 • Samarbeta med våra leverantörer, kunder och andra samarbetspartners för att uppnå bättre miljöstandarder.

 • Fortsätta att vara uppmärksamma på nya möjligheter för att förbättra de miljömässiga kvaliteterna av våra produkter och produktionsmetoder utöver vad som vanligen förväntas.

Detta har Dansani gjort med hänsyn till miljö och klimat 

 • Vi har installerat rörelsesensorer som minimerar elförbrukningen till belysning i kontorslokaler och utställningar

 • Vi minskar energispillet till produktionsmaskiner

 • Vi har ökat isoleringsgraden och minskat värmeförbrukningen i lagerhallar

 • Vi återanvänder värmen i våra produktionshallar

 • 95 % av allt avfall från produktionen sorteras med hänsyn till återanvändning

 • Vi utvecklar en frivillig avfallsredovisning för att minimera vår förbrukning av resurser så mycket som möjligt

 • Vi betalar en avgift till renoveringsföretag, som gör att återvinningsbart emballage kan återanvändas utan kostnad för konsumenterna

 • Vi minimerar användningen av papper och använder återvinningsbart papper och återvinningspapper till att förpacka produkter.

 • Vi stänger av datorer och skärmar, när de inte används

 • Vi gör det enkelt att skilja elektriska komponenter från våra produkter, så det som ska behandlas som elektronikskrot är minimalt.

 • Vi begränsar innehållet i kemikalier och farliga ämnen i elutrustning i våra produkter.

 • Vi använder endast trä- och träfiberkomponenter från skogsprodukter i EU, där det finns regler om nyplantering.

 • Vi lever upp till REACH och RoHS.

 

Hantverk 


Varje enskild detalj i din nya Dansani-produkt är resultatet av bra hantverk. Vi väljer noggrant ut rätt material, vilket garanterar att du får en produkt som du kan ha glädje av länge.

Läs mer om hantverk här