Samhälle

Dansani fokuserar på företagens samhällsansvar på alla områden. Från vårt val av material och råvaror till våra interna processer och sociala arbetsmiljö i bolaget till leveransen av produkter.

Samhällsansvar

Vi har formulerat en miljöpolicy som vi följer i våra ansträngningar att minimera miljö-och klimatpåverkan. Utifrån devisen att många bäckar små gör en stor å, försöker vi agera ansvarsfullt både miljömässigt och socialt i stort och smått.

På våra arbetsplatser sätter vi stort värde på god arbetsmiljö och trivsel. Hos Dansani sätter vi stort värde på olikheter och mångfald.

Vi vill

 • Driva ett företag som tar ett socialt ansvar
 • Vara en bra partner, som både konsumenter och återförsäljare kan välja med lugn och bra magkänsla
 • Ta ansvar för det samhälle där vi är en del.
 • Vara en arbetsplats där våra anställda trivs och är stolta över att arbeta. Det ger arbetsglädje och därmed hög produktkvalitet.
 • Fokusera på att öka den lokala sysselsättningen genom tillväxt.
 • Skapa en dynamisk arbetsmiljö och attrahera kvalificerade medarbetare till regionen.
 • Vara engagerad genom olika sponsorsverksamheter, både regionalt och lokalt.

Dansanis satsning att driva en socialt ansvarsfull verksamhet

 • Vi stöder utbildningssystemet och samarbetar med utbildningsinstitutioner både lokalt och regionalt. Vi erbjuder både utbildning, praktik och praktikplatser.
 • Vi tar vårt ansvar att få in unga människor på arbetsmarknaden och erbjuder varje år ungdomar anställning inom försäljning, administration, inköp, lager etc. samt möjligheten att slutföra specialarbeten inom vårt företag.
 • Vi arbetar aktivt för att integrera etniska minoriteter och personer, som har svåra villkor på arbetsmarknaden, t.ex. människor med nedsatt arbetsförmåga.
 • I Dansani finns utrymme för olika religioner och åsikter. Som företag är vi neutrala när det gäller religion. Vi är 11 olika nationaliteter uppdelade på 220 anställda.
 • Vi är engagerade i lokalsamhället och sponsrar.