Hållbarhet - när ansvar är en plikt

Hållbarhet är något, vi alla måste tänka på i vår vardag. Badrummet är ett av de rum, där det går åt mest energi i ditt hem, så det är ett bra ställe att börja på, när du vill leva mer hållbart.

På Dansani ser vi det som en självklarhet att ta ansvar för miljön. Därför har vi tagit flera initiativ som bidrar till att minska belastningen på miljön. Ett sådant exempel är, att allt träfanér kommer från hållbart europeiskt skogsbruk. Och vi har generellt en tydlig och effektiv politik i förhållande till återvinning och att minska spill i produktionen.

Hållbarhet handlar dock inte bara om miljön. Därför fokuserar vi också på, att vi som arbetsgivare agerar etiskt korrekt i förhållande till arbetsmiljö och rättigheter. Och detta gäller inte bara internt. Vi väljer noggrant våra leverantörer utifrån hur de bedriver sin verksamhet både miljömässigt och i fråga om arbetsvillkoren bland de anställda.

Läs mer Corporate Social Responsibility »