Dansanis deklarationer och dokumentation


Förklaring av prestanda (DoP, Declaration of Performance)

Washbasins
Shower enclosures 


POP-ämnen (Persistent Organic Pollutants)

General declaration


REACH

General declaration


CE-märking

Washbasins
Shower enclosures


Kvalitetsstandard

Mirrors/mirror doors
Porcelain washbasins

 

CLP regulation

General declaration

RoHS regulation

General declaration