Garanti

Hos Dansani står vi för våra produkter. Det är anledningen till att vi, utöver de rättigheter som konsumenten har genom lagstiftningen, också erbjuder ytterligare produktgaranti för våra produkter och ger 10 års garanti för våra badrumsmöbler och dusch*.


Vad ingår i garantin?

Våra produkter produceras i överenstämmelse med existerande standarder och krav i harmoniserade industriella standarder. Ytor av trä, porslin och glas har naturliga avvikelser i sitt utförande, dessa utgör en del av materialets karaktär och betraktas inte som produktdefekter om de bevarar Dansanis aktuella kvalitet och toleranser. 

Garantin kräver att produkten monteras enligt den bifogade monteringsanvisningen. Dansani ansvarar inte för skador eller defekter som beror på felaktig montering eller installation. Om produkten har defekter och inte uppfyller förväntningarna ber vi dig att förse oss med dokumentation före monteringen, då reklamationsrätten upphör om produkten är installerad. Installation av vatten och elektriska detaljer måste utföras av behörig fackman och uppfylla gällande regler.

Garantin kräver att skötselanvisningarna har följts. Inga byten medges för defekter som beror på felaktigt eller bristfälligt underhåll, modifierade möbler eller ej rekommenderad användning.


Vad ingår inte i garantin?

Observera att garantin upphör att gälla, och att risken för fuktskador ökar, om konstruktionen och/eller designen blir föremål för justeringar. Vi rekommenderar att du läser och följer den bifogade skötselanvis-ningen och endast använder de rekommenderade rengöringsmedlen för att garantera att dina produkter håller sig vackra i många år. 

Garantin täcker inte kostnader för tredje part eller artiklar som inte levereras av Dansani. Eventuella kostnader för sådant ska täckas av försäkringen för det bolag som ansvarar för anläggningen eller av konsumentens egen försäkring. Garantin täcker inte slitdelar. Se diagrammet nedan.

*Vår utökade produktgaranti gäller produkter som köpts efter 1 / 1-2021. För produkter som köpts tidigare gäller en produktgaranti på 5 år.

  10 år
Tvättställ Fristående tvättställ och inbyggda tvättställ
Möbler Bordsskivor, tvättställsskåp, utdragslådor, lådfronter, förvaringsskåp, skåpsdörrar, spegelskåp, överskåp, hyllor, luckor, högskåp, handtag, stödben, gångjärn, dämpare och lådskenor
Speglar, el och belysning Speglar med och utan ljuskällor. Lampor och pendellampor för tak- och rumsbelysning. Ljuskällor för skåp och utdragslådor
Duschlösningar Glas, gångjärn, beslag, profiler, skenor, grepp, handtag, duschbottnar, kabiner, krokar, duschhyllor, hjul och styrskenor
Tillbehör Makeupspegel utan ljuskällor, trådkorgar, handdukshållare, träbackar, krokar, hyllor och duschskrapor
 

5 år
Tillbehör Handdukstorkar och makeupspeglar med ljuskällor
 

1 år
Tvättställ Pungvattenlås, bräddavloppsringar, täckringar, överfyllnadsringar, bottenventiler och bräddavloppssatser
Speglar, el och belysning Elektriska komponenter som kan bytas, t.ex. drivon. Belysning i mer än normalt bruk. Med normalt bruk menas 4 timmar dagligen
Duschlösningar Tätningslister, magnetlister, sockellister, golvprofilsatser och dropplister
Tillbehör Gummiblad för duschskrapor och medel för skötsel och underhåll