Corporate Social Responsibility (CSR)

Leverantörer

Dansani "Code of Conduct" är en uppsättning spelregler för samarbetet mellan Dansani och våra leverantörer. Vår "Code of Conduct" bygger på kärnkonventionerna i ILO: s förklaring om grundläggande arbetstagares rättigheter, och vi förväntar oss att våra leverantörer följer dem.

Läs mer »

Samhälle

Dansani fokuserar på företagens samhällsansvar på alla områden. Från vårt val av material och råvaror till våra interna processer och sociala arbetsmiljö i bolaget till leveransen av produkter. Vi har formulerat en miljöpolicy som vi följer i våra ansträngningar att minimera miljö-och klimatpåverkan.

Läs mer »

Miljö

Dansani utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för badrummet. Samtidigt som vi håller fast vid vår mer än 30-åriga tradition av kvalitet och gott hantverk, kommer vi, med utgångspunkt i god affärssed, att bygga vidare och ständigt värdera och stärka våra miljö- och klimatinsatser.

Läs mer »

Medarbetare

Dansani vill skapa ramar för en hög arbetsglädje och vi fokuserar mycket på medarbetarens hälsa och välbefinnande. Detta uppnås genom att upprätthålla en hög säkerhetsnivå inom arbetsmiljöområdet, visa omsorg om individen och anstränga oss speciellt för att öka hälsan och säkerheten på företaget, till exempel genom att erbjuda hälsoundersökning, sträva efter att minska arbetsolyckor, minska användningen av kemikalier och förhindra förslitning på grund av monotona rörelser.

Läs mer »

FN:s globala mål

Dansani anpassar sin strategi efter FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vi har fastställt fyra mål som gör det möjligt för oss att bidra globalt på bästa möjliga sätt och vi arbetar kontinuerligt med flera av målen.

Läs mer »